Afstudeerder(s) business development & acquisitie

Business development en acquisitie in de detachering (finance, advice, compliance en control)

FBD Bankmensen zoekt afstudeerder(s) op HBO/WO niveau in verband met haar business development activiteiten en uitgesproken groei-ambitie.

Het onderzoek behelst het in kaart brengen van de positie van het bedrijf in termen van identiteit, markten, producten en strategische koers. Op basis hiervan formuleert de onderzoeker aanbevelingen m.b.t. aansluitingsmogelijkheden bij de groei behoefte van FBD en volgt een (deel)advies.

Het vervolgonderzoek richt zich op de concrete marktmogelijkheden en resulteert in een longlist aan potentiele marktmogelijkheden en overname kandidaten. Hierbij wordt dus marktonderzoek gedaan en volgt een analyse van de mate van aansluiting (match/mismatch of complementariteit). Onderdeel van deze tweede fase is ook een bedrijfseconomische analyse van beschikbare mogelijkheden en bedrijven uitmondend in een shortlist van potentiele (overname)kandidaten.

Onderdelen van het onderzoek

- Bestaande positie: missie/identiteit, bestaande markten en producten

- Strategische mogelijkheden en keuzes

- Marktonderzoek en –analyse

- Bedrijfseconomische analyse / haalbaarheidsonderzoek / Kosten/baten analyse

Interesse?

Voor vragen omtrent het onderzoek kan contact opgenomen worden met Michel Strikker, directeur FBD Bankmensen (06-51 34 04 78).

Reageer op de functie
Afstudeerder(s) business development & acquisitie

® fbd bankmensen | Disclaimer